01 אוקטובר, 2009

סוף סוף המשיח הגיע!!! Finally the messiah has arrived

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אנו מאוד שמחים לבשר לכם שהמשיח כבר נמצא ביננו.


We are very happy to announce that the Messiah is already among us.


שמו: רב מנחם "מרלי" מנדל


Name: Rabbi Menachem "Marley" Mendel