17 מאי, 2009

נגד - Against


החרדים הפגינו נגד אגד בי-ם: רוצים קווי מהדרין

צוות "נמאס לנו" גילה שההפרדה בין גברים לנשים הוא רק שלב ראשון של תוכנית גדולה יותר. אנו מציגים למטה חומר בלעדי עם השלב הסופי של תהליך ההפרדה.
Nimas Lanu staff discovered that separation between men and women is just the first step of a bigger program. We present below exclusive material with the last step of the segregation process.
 1 - משלם מסים חילוני - secular taxpayer
2 - הומואים - homossexuals

3 - אזור הגברים - men's sector

4 - אזור נשים וילדים - women and children's sector

5 - כלוב עבור עברייני הצניעות - cage for modesty criminals

שם החברה: נגד. סיסמה: נגד כל הערכים של החברה המודרנית
Company name: Neged (Against). Slogan: Against all the values of the modern society

ראה עוד - See more


אין תגובות: