19 מאי, 2009

הרב עובדיה: התלמיד מעשן? תן לו סטירה

Rabbi Ovadia: Smoking students should be slapped

Warning - Rabbi Ovadia announces: The student smokes? Give him a slap!


Warning - Smoking can cause a sudden shock


Warning - Smoking can cause a red cheek

17 מאי, 2009

נגד - Against


החרדים הפגינו נגד אגד בי-ם: רוצים קווי מהדרין

צוות "נמאס לנו" גילה שההפרדה בין גברים לנשים הוא רק שלב ראשון של תוכנית גדולה יותר. אנו מציגים למטה חומר בלעדי עם השלב הסופי של תהליך ההפרדה.
Nimas Lanu staff discovered that separation between men and women is just the first step of a bigger program. We present below exclusive material with the last step of the segregation process.
 1 - משלם מסים חילוני - secular taxpayer
2 - הומואים - homossexuals

3 - אזור הגברים - men's sector

4 - אזור נשים וילדים - women and children's sector

5 - כלוב עבור עברייני הצניעות - cage for modesty criminals

שם החברה: נגד. סיסמה: נגד כל הערכים של החברה המודרנית
Company name: Neged (Against). Slogan: Against all the values of the modern society

ראה עוד - See more


09 מאי, 2009

ש"ס: העובדות מחוייבות בכיסוי ראש מלא

Shas' female workers forced to wear full head covering

איזה כיסוי ראש יהיה הלהיט של השנה? עזרו לרבני ש"ס לבחור לנשותיהם ממגוון סגנונות וחומרים:
:Which head covering will be this year's hit? Help Shas rabbis to choose for their wives form a variety of styles and materials 


  1. ברזל ונוצות - Iron and feathers
  2. כותנה לבנה - White cotton
  3. כותנה שחורה - Black cotton
  4. פלסטיק מבריק - Shiny plastic

05 מאי, 2009

אנחנו גם יודעים
We know too

עיתונים חרדיים לא אהבו שלנתניהו יש שתי שרות. הם החליטו לפרסם את התמונה של הקבינט החדש בלעדיהן:
Orthodox newspapers didn't like that Netanyahu's got two female secretaries. They decided to publish the picture of the new cabinet without them


אנחנו החלטנו להחליף כמה שרים במינויים יותר הולמים:
:We decided to change some secretaries with more appropriate nominations


איימי ווינהאוס - שרת הבריאות -- Amy Winehouse - Health Secretary
מייקל ג'קסון - שר החינוך -- Michael Jackson - Education Secretary
ישו - שר הדתות -- Jesus - Religions Secretary
מולאטה ברזילאית - שרת התרבות -- Brazilian Mulata - Culture Secretary